Vraag & antwoord

Vragen? Wij zijn er dol op. Vooral wanneer het ons uitdaagt om met u mee te denken over een goede juridische oplossing. U kunt ons daarvoor ook altijd persoonlijk benaderen. Gelukkig zijn er ook vele vragen waarop een antwoord redelijk snel te geven is. Een aantal van deze vragen - en antwoorden - hebben we hieronder voor u weergegeven. Komt u er niet uit met deze antwoorden? Bel of mail ons even.

Contracten

 • Wij hebben zaken gedaan met een B.V., maar die is failliet verklaard. Kan ik de bestuurder aansprakelijk stellen voor mijn schade?

  Daar is geen algemeen antwoord op te geven. Er zijn namelijk verschillende rechtsgronden, waarop je de aansprakelijkheid van een bestuurder van een B.V. kunt baseren. Wel kun je in zijn algemeenheid zeggen, dat een bestuurder niet zo maar met succes aansprakelijk gesteld kan worden. Er moet aan de bestuurder wel een (behoorlijk en persoonlijk) verwijt gemaakt kunnen worden. Als u het gevoel heeft, dat er aan de bestuurder een verwijt gemaakt kan worden voor het feit, dat u schade heeft geleden door het faillissement, neem dan altijd even contact met ons op. In een kort gesprek hebben wij zo geanalyseerd of het al dan niet de moeite waard is om er iets mee te doen.

Faillissement en vastgoed

 • Mijn huurder heeft een huurachterstand. Wat kan ik doen om mijn huurder eruit te krijgen?

  Om tot een einde van de huurovereenkomst te komen zal ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechtbank verzocht moeten worden. Gelet op de verstrekkende gevolgen van een beëindiging zal niet elke huurachterstand kunnen leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde zal in de regel pas worden toegewezen, voor zover sprake is stelselmatige te late betalingen en/of een huurachterstand van minimaal 3 maanden.

 • Mijn huurder betaalt de servicekosten niet. Mag ik nu het gas, water en licht afsluiten?

  Ondanks het feit dat een huurder zijn servicekosten niet (op tijd) betaald, is het niet toegestaan, dat een verhuurder het gas, water en licht afsluit. In dat geval kan de huurder de verhuurder aansprakelijk stellen voor alle schade die de huurder als gevolg van het afsluiten van het gas, water en licht lijdt. Speel in een voorkomend geval niet voor eigen rechter, maar raadpleeg ons voor het nemen van passende maatregelen!

Incasso

 • Het faillissement van mijn debiteur is wegens gebrek aan baten opgeheven. Kan ik mijn vordering opnieuw op de debiteur verhalen?

  Indien een faillissement van een privépersoon (denk ook aan: een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) wegens gebrek aan baten wordt opgeheven, dan kan de vordering gewoon weer op de debiteur verhaald worden. Wel dient rekening te worden gehouden met de verjaringstermijn. De verjaringstermijn van een geldvordering bedraagt 5 jaar. Als gevolg van het faillissement wordt de verjaringstermijn niet gestuit. Wel kan de verjaringstermijn als gevolg van het faillissement worden verlengd met zes maanden. Dit geldt alleen in het geval de verjaringstermijn gedurende het faillissement of binnen zes maanden na afloop van het faillissement eindigt. In die gevallen wordt de verjaringstermijn verlengd tot zes maanden na afloop van het faillissement.

 • Wat ben ik aan kosten kwijt voor de incasso van onze openstaande facturen?

  Meestal niets! Het is een misverstand om te denken dat u aan advocaten altijd veel geld kwijt bent. Als u aan ons een vordering ter incasso uit handen geeft, zullen wij die vordering op de wederpartij verhalen. Inclusief rente en incassokosten! Als dat (zonder een gerechtelijke procedure) lukt, wikkelen wij de zaak voor u kostenloos af. Het komt uiteraard ook wel eens voor, dat wij niet de gehele vordering op de wederpartij kunnen verhalen. In dat geval betaalt u een bepaald percentage van het ontvangen bedrag aan ons. Naarmate de vordering hoger wordt, is het percentage lager. Alleen als wij helemaal niets kunnen incasseren, betaalt u administratiekosten (€ 75,00 exclusief BTW). Vrijwel altijd houdt u aan een incassozaak dus geld over! Kijk voor meer informatie op www.beksadvocaten.nl/incasso.

 • Er is beslag gelegd op mijn spullen. Hoe krijg ik het beslag eraf?

  Om het beslag eraf te krijgen moet een kort geding worden gestart. De rechter heft het beslag alleen op, indien kraakhelder is, dat het beslag ten onrechte is gelegd. Dat kan het geval zijn, als de vordering van de beslaglegger volkomen onterecht is. De rechter beoordeelt de zaak echter globaal. Bij twijfel over de vordering van de beslaglegger, wordt het beslag niet opgeheven. Er kan overigens ook nog een vervangende zekerheid worden aangeboden, zoals een bankgarantie. De beslaglegger heft het beslag dan op in ruil voor een andere zekerheid.

 • Bevestig dat je geen spammer bent*